Cennik

Konsultacja lekarskie* 

 • Neurolog dziecięcy: 
  • dr n. med. Beata Kazek (od marca)
   • 350 zł – wizyta 
   • 250 zł – wizyta kontrolna z wynikami bez dziecka – teleporada
   • 60 zł – wizyta receptowa
   • 150 zł – zaświadczenie do 3 miesięcy od wizyty stacjonarnej  (+każde kolejne 50 zł)
   • 100 zł – zapotrzebowanie na import docelowy
 • Psychiatra 
  • dr n. med. Agnieszka Kapinos- Gorczyca
   • 450 zł –  wizyta
  • lek. med. Barbara Smolarczyk- Pająk
   • 400 zł – wizyta
 • Immunolog dziecięcy:
  • dr n. med. Elżbieta Berdej- Szczot
   • 250 zł – wizyta
 • Dietetyk:
  • lek. med. Anna Brzóska
   • 200 zł   – Konsultacja dietetyczna, pediatryczno-dietetyczna (stacjonarnie, teleporada, online) – (analiza problemu, oczekiwań, wywiad żywieniowy, pomiary wzrostu i masy ciała, badanie fizykalne, określenie celu i przebiegu współpracy, ustalenie indywidualnego procesu diagnostyczno-terapeutycznego, do dyspozycji możliwość kontaktu w formie mailowej lub telefonicznej pomiędzy konsultacjami)

Konsultacje terapeutów i specjalistów*

 • Pierwszorazowa konsultacja specjalistyczna (logopeda, pedagog, fizjoterapeuta)
  • 200 zł/ 1 godz.
 • Logopeda
  • 180 zł/ 1 godz.
 • Pedagog
  • 180 zł/ 1 godz.
 • Psycholog
  • 210 zł/ I wizyta
  • 180 zł/ kolejna wizyta
 • Fizjoterapia
  • 180 zł/ 1 godz.

Trening Biofeedback*

 • Terapia Biofeedback
  • 120 zł/ I sesja
  • 1000 zł/ 10 sesji (płatne z góry)  →  100 zł / I sesja
 • Diagnoza QEEG
  • 250 zł (badanie + pisemny opis badania)

Integracja Sensoryczna*

 • Terapia SI
  • 180 zł/ 1 godz.
 • Diagnoza  SI
  • 450 zł – przedpłata

Testy i badania*

 • Skala Inteligencji Stanford- Binet
  • 600 zł (czas 2 godz.- dwa spotkania po 1 godz. + 30 min- omówienie testu + pisemny opis testu)
 • Skala Inteligencji dla dzieci WISC-V
  • 600 zł (czas 2 godz.- dwa spotkania po 1 godz. + 30 min- omówienie testu + pisemny opis testu)
 • ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • 1200 zł  (czas ok. 2 godz. + pisemny opis obserwacji, przekazanie diagnozy przez terapeutę)
 • Badanie pedagogiczne pod kątem gotowości szkolnej
  (badanie może być poszerzone o dodatkowe konsultacje specjalistyczne -zgodnie z aktualnym cennikiem- przed wydaniem opinii, jeśli diagnosta uzna to za konieczne)         

  • 450 zł (czas 2 godz. + pisemny opis badania)
 • Badanie trudności szkolnychdysleksji, ryzyka dysleksji dla uczniów szkół podstawowych
   (badanie może być poszerzone o dodatkowe konsultacje medyczne -zgodnie z aktualnym cennikiem- przed wydaniem opinii, jeśli diagnosta uzna to za konieczne.)

  • 900 zł (badanie pedagoga -2 godz. + badanie psycholog -2 godz. + pisemny opis badania
 • Diagnoza dyskalkulii oraz ryzyka dyskalkulii
  • 450 zł (badanie  1,5 godz.  + pisemny opis badania)
 • Test IDS-P (od 3 do 5 r.ż.)
  • 600 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test IDS-2 (od 3 do 5 r.ż.)
  • 600 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test DSR
  • 600 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test LEITER
  • 600 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test MMPI 
  • 700 zł (czas 2 godz.)
 • Test MOXO 
  • 270 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test MOXO + DIVA 
  • 550 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test MOXO + Conners (diagnoza ADHD)
  • 470 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test Conners 
  • 270 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test KOJD
  • 450 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test KORP 
  • 450 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test KOLD
  • 450 zł (test )

Inne *

 • Logorytmika
  • 80 zł/ zajęcia
 • Terapia Ręki
  • 270 zł (30 min fizjoterapia + 1 godz. pedagog)
 • Gimnastyka korekcyjna
  • 80 zł

 

Dokumenty*

 • Zaświadczenie wydane przez rejestrację
  • 40 zł
 • Opinia specjalisty
  • 150 zł

Turnusy*

 • Turnus Elastyczny
  • 1970 zł (12 godz. terapeutycznych)

 

*aktualizacja cennika dnia 15.01.2024r.