O Nas

Centrum Wspomagania Rozwoju oraz Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna PERSEVERE w Katowicach to ośrodek dla dzieci, młodzieży i dorosłych z nieharmonijnym rozwojem.

Naszym celem jest udzielanie profesjonalnej pomocy, wsparcie oraz wskazywanie kierunków dalszego rozwoju. Pracujemy według sprawdzonego programu, stworzonego w oparciu o kompleksową wiedzę z zakresu medycyny, psychologii i pedagogiki rozwojowej, przynoszącego trwałe rezultaty w pracy z pacjentami.

Oferujemy fachową pomoc medyczną, diagnozę i pełny zakres terapii. Z każdą osobą pracujemy indywidualnie, dostosowując podejście do jej potrzeb i umiejętności. Naszym celem jest udzielenie pomocy w zmaganiu się z problemami dnia codziennego całej rodzinie, a więc również rodzicom i rodzeństwu.

Jeżeli rozwój Waszego dziecka niepokoi Was, chcecie je zdiagnozować lub szukacie miejsca, w którym Wasze dziecko otrzyma pomoc i opiekę – serdecznie zapraszamy!