Turnusy rehabilitacyjne

OFERTA WAKACYJNEGO TURNUSU W MIESZKANIU TRENINGOWYM

Mieszkanie treningowe w PERSEVERE to 4 umeblowane pomieszczenia: kuchnia z pełnym wyposażeniem, jadalnia, pokój dziecka oraz łazienka (z prysznicem) i ubikacją. W mieszkaniu treningowym prowadzone są wybrane zajęcia oraz terapie, które ukierunkowane są na samodzielność, umiejętność spędzania czasu wolnego oraz kiedy realizowany jest cel generalizacji umiejętności – czyli przenoszenia tego, co dziecko się nauczyło w gabinecie na codzienność, aby umiejętność była realizowana także przy zmianie otoczenia.

Zajęcia w samym mieszkaniu będą się odbywać w przeciągu tygodnia. Przygotowanie do zajęć nastąpi w tygodniu poprzedzającym, a spotkanie zamykające w tygodniu po turnusie. W ramach przygotowań odbędzie się diagnoza umiejętności dziecka oraz omówienie warunków z otoczenia dziecka, które mają silny wpływ na codzienne funkcjonowanie. Istotną częścią przygotowań będzie wywiad z rodziną dziecka i określenie celów.

Harmonogram turnusu: Etap wstępny – 300 zł (3 godziny) – wywiad z rodzicami i opiekunami dziecka – rodzinne spotkanie (na które zapraszamy wszystkich chętnych dorosłych, którzy zajmują się dzieckiem, mogą przyjść sami rodzice, ale mogą również dziadkowie), podczas którego zostanie omówione funkcjonowanie dziecka

Zachęcamy do przedłożenia aktualnej opinii o dziecku z przedszkola, szkoły celem doprecyzowania szczegółów terapii w mieszkaniu treningowym, terapeuta zapozna się z dokumentem i wspólnie z rodzicami zadecyduje na jakie umiejętności położyć nacisk w trakcie tygodniowego treningu w mieszkaniu terapeutycznym.

– obserwacja dziecka i badanie jego funkcjonowania – konsultacja psychologiczna – określenie celów terapeutycznych Przewidywany czas w etapie wstępnym to 3 godziny Turnus w mieszkaniu treningowym – 1.500 zł (5 dni po 3 godziny od poniedziałku do piątku) Ostatni dzień w obecności rodziców. Zakończenie turnusu 100 zł (1h) – podsumowanie, zalecenia do dalszej pracy Łączna cena za turnus 1900 zł Ilość godzin może ulec zmianom w zależności od potrzeb – wówczas zmianie ulegnie również cena. Przy czym wszystkie zmiany będą ustalane w ścisłej współpracy z rodzicami.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt.

Ilość miejsc ograniczona.

Wakacyjne turnusy na lipiec prosimy ustalać nie później niż do końca maja, a na sierpień nie później niż do końca czerwca.