Trening Umiejętności Społecznych TUS

Trening Umiejętności Społecznych jest formą terapii grupowej opartej na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego. Głównymi celami programu jest zdobywanie, rozwijanie adekwatnych zachowań społecznych obejmuje:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych
 • modyfikacja sposobu ich przeżywania
 • zmniejszenie doświadczanego napięcia
 • poszerzenie zakresu umiejętności wykonawczych
 • budowanie poczucia własnej wartości

Do umiejętności nabywanych w trakcie treningu zaliczyć można:

 • zawieranie znajomości
 • słuchanie
 • zadawanie pytań
 • odmawianie
 • inicjowanie rozmowy, dyskutowanie
 • reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki,
 • radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów.

Praca terapeutyczna odbywa się poprzez doświadczanie, ważne problemy są nie tylko omawiane, lecz wielokrotnie odgrywane przez uczestników – budując i utrwalając pamięć behawioralną. Możliwość obserwacji innych, dostarczanie informacji zwrotnych, doświadczanie sytuacji oraz ich przeżywanie daje możliwość generalizacji ćwiczonych zachowań  społecznych w naturalnym otoczeniu.