Terapeutyczny Turnus „Elastyczny”

TERAPEUTYCZNY TURNUS  

ELASTYCZNY 

Ruszyły zapisy, informacje można uzyskać w Rejestracji  lub  pod numerem telefonu
+48 662 002 244 oraz +48 882 169 064 

 

Oferta jest skierowana do dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju w tym z autyzmem, deficytami komunikacji społecznej, rozwoju mowy i/lub zaburzeniami motorycznymi, zaburzeniami przetwarzania sensorycznego (integracji sensorycznej).

· W ramach Turnusu „Elastycznego” proponujemy 12 godzin terapii.

· Plan zajęć dopasowywany jest indywidualnie do potrzeb dziecka.

· Celem zintensyfikowania działań terapeutycznych turnus planujemy tak, aby odbył się w ciągu maksymalnie 2 tygodni.

· W proces terapeutyczny zaangażowanych jest co najmniej 2 terapeutów.

· Zajęcia odbywają się w formie indywidualnej. Mogą obejmować: terapię logopedyczną, terapię Metodą Krakowską, terapię pedagogiczną, psychologiczną, terapię ręki, fizjoterapię, terapię SI. Mogą też być realizowane w naszym “Mieszkaniu treningowym”.

Turnus rozpoczyna się kwalifikacją pacjenta u koordynatora, z rozpoznaniem potrzeb dziecka, a kończy podsumowaniem.

Koszt turnusu 1970 zł