Aktualności

UWAGA! 

I N F O R M A C J A  D L A  P A C J E N T Ó W

C e n t r u m  W s p o m a g a n i a  R o z w o j u  P E R S E V E R E

Szanowni Pacjenci,

W związku z remontem informujemy, że w okresie od 25.07.2022r do 05.08.2022r. nasza placówka pozostanie otwarta (zdalnie). Jednocześnie informujemy, iż placówka świadczyć będzie we wskazanym okresie zdalne usługi konsultacyjne, obejmujące pełne wsparcie w zakresie postępowania z pacjentami i pracy prowadzonej przez rodziców w domu.

Dyżur telefoniczny w godzinach  8.00-16.00.