Aktualności

UWAGA! 
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy o zmianach w zasadach wizyt WWR obowiązujących CWR PERSEVERE :
– Prosimy o bezwzględne stosowanie poniższych zasad oraz poleceń personelu naszej poradni w celu maksymalnego skrócenia czasu przebywania na terenie naszej poradni i zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19
– Wizyta stacjonarna WWR trwa 40 min
– Pacjent niepełnoletni może przebywać na terenie poradni z 1 opiekunem
– Wszystkie osoby przychodzące na teren poradni zobowiązane są niezwłocznie po przyjściu zdezynfekować ręce
– Na terenie ośrodka obowiązuje stosowanie własnych maseczek ochronnych
– Prosimy o przychodzenie punktualnie na wizytę
– W czasie trwania zajęć preferowane jest przebywanie rodziców/opiekunów poza ośrodkiem