Aktualności

Podgląd obrazu

NABÓR DO GRUP SOCJOTERAPEUTYCZNYCH

Rozpoczynamy nabór dzieci do nowopowstających grup socjoterapeutycznych.
Grupy rozpoczynają się od września 2024 i trwają do czerwca 2025 roku.
Oferujemy uczestnictwo w grupach treningowych (np. trening umiejętności społecznych), socjoterapeutycznych i psychoterapeutycznych. Kwalifikacje i grupy są prowadzone przez pedagogów, psychologów oraz psychoterapeutów.
Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku szkolnym:
· Przeżywające trudności w relacjach z rówieśnikami i trudności emocjonalne
· Z problemem nadruchliwości i nadmiernej impulsywności
· Z diagnozą Zespołu Aspergera oraz z cechami całościowych zaburzeń rozwoju
Zapraszamy dzieci w wieku 6-7 lat do grup psychologiczno-pedagogicznych przygotowujących dzieci do pójścia do szkoły
Zapraszamy również dzieci małe 3- 5 latki na grupy terapeutyczne ogólnorozwojowe, na których rozwijamy umiejętności społeczne i poznawcze oraz sprawność manualną.
Dzieci z problemami żywieniowymi, niejadki, jedzące wybiórczo zapraszamy na spotkania „Grupy Żywieniowej”, na której pracujemy nad wytworzeniem nowego sposobu myślenia o jedzeniu.
Jeśli Cię coś niepokoi, zawsze warto zasięgnąć porady specjalisty!
Nabór do grupy odbywa się poprzez spotkanie kwalifikacyjne z terapeutą prowadzącym, na które należy przynieść wszelkie badania i opinie dziecka. Cena kwalifikacji do grupy to 110 zł.
Kwalifikacje trwają do połowy sierpnia 2024 !
Zapisy na konsultacje w Recepcji lub pod nr telefonu 662002244.

ZAPRASZAMY !