RODO

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH* 

JAKICH ZAGADNIEŃ DOTYCZĄ ZASADY? 
 
DANE OSOBOWE – dane osoby, która może zostać zidentyfikowana dzięki wykorzystaniu tych danych  
 
DANE OSOBOWE SZCZEGÓLNEJ KATEGORII – dane dotyczące stanu zdrowia 
 
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) 
 
KLIENT / PACJENT – każda osoba, która korzysta lub korzystała z usług Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEREVERE, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej PERSEVERE
 
KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

 • Administratorem twoich danych osobowych jest Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEREVERE, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej PERSEVERE

JAK MOGĘ SIĘ Z WAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE NASZYCH DANYCH? 

 • Dla klientów/pacjentów, którzy chcieliby się z nami skontaktować w sprawie danych osobowych podajemy adresy: info@persevere.org.pl; Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEREVERE, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej PERSEVERE, ul. Kępowa 56, 40-583 Katowice (z dopiskiem „Dane osobowe”) 

Z JAKICH MIEJSC POZYSKALIŚCIE MOJE DANE OSOBOWE? 

 • Dane osobowe uzyskuję tylko i wyłącznie bezpośrednio od Klienta/Pacjenta. Podajesz mi swoje dane wypełniając dokumenty niezbędne do przeprowadzenia badania w Naszym ośrodku.

CZY MUSZĘ PODAĆ SWOJE DANE OSOBOWE? 

 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak jest całkowicie niezbędne w celu właściwego i bezpiecznego wykonywania przez nas oferowanych usług, tym samym niepodanie wnioskowanych danych może stanowić powód odmowy wykonania usług. 

W JAKIM CELU PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE? 

 • Dane osobowe naszych Klientów/Pacjentów wykorzystuję w celu świadczenia naszych usług i komunikacji z nimi związanej. W tym również rejestracji wizyt. 
 • Dane osobowe o szczególnej kategorii, będące danymi dotyczącymi stanu zdrowia wykorzystujemy wyłącznie w celu zapewnienia bezpiecznego świadczenia usług. Dane te są niezbędne do oceny możliwości i sposobu wykonania danej usługi w najlepszym interesie Klienta/Pacjenta i z troską o jego bezpieczeństwo. 

CZY MOJE DANE OSOBOWE SĄ BEZPIECZNE? 

 • Dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Klientów/Pacjentów były bezpieczne. Nie przekazujemy danych osobom trzecim. 

KTO JEST ODBIORCĄ TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

 • Odbiorcą danych osobowych jest Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEREVERE, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej PERSEVERE, której te dane będą niezbędne do wykonania usługi. Nie sprzedajemy Twoich danych, nie udostępniamy komercyjnie Twoich danych podmiotom trzecim.

W JAKIM ZAKRESIE PRZETWARZANE SĄ MOJE DANE? 

 • W dokumentach niezbędnych do świadczenia usług pozyskujmy takie dane jak: imię i nazwisko, PESEL, seria i numer dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz dane kontaktowe osób upoważnionych do uzyskiwania informacji na temat stanu zdrowia.

JAK DŁUGO PRZETWARZACIE MOJE DANE OSOBOWE? 

 • Maksymalny okres przetwarzania to 10 lat od ostatniej wizyty. 

W JAKI SPOSÓB PRZETWARZACIE DANE OSOBOWE? 

 • Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO. 

CZY MOGĘ USUNĄĆ MOJE DANE OSOBOWE? 

 • Jeżeli wyraziłeś zgodę, możesz wycofać ją w dowolnej chwili. Aby dokonać wycofania zgody napisz do nas – e-mail na adres info@persevere.org.pl; Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEREVERE, Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej PERSEVERE, ul. Kępowa 56, 40-583 Katowice z dopiskiem „Dane osobowe”. Od czasu wycofania zgody może minąć pewien czas, zanim zgłoszenie zostanie przyjęte.
 • Pamiętaj, że cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

JAKIE MAM PRAWA W ZWIĄZKU Z MOIMI DANYMI OSOBOWYMI? 

 • Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych 
 • Prawo do poprawiania i uzupełniania danych osobowych 
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych 
 • Prawo do żądania usunięcia danych