Aktualności

UWAGA! Informujemy, że od poniedziałku, 18 maja br. przywracamy możliwość, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć dla dzieci mających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka!
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym informujemy o zmianach w zasadach wizyt WWR obowiązujących CWR PERSEVERE :
– Prosimy o bezwzględne stosowanie poniższych zasad oraz poleceń personelu naszej poradni w celu maksymalnego skrócenia czasu przebywania na terenie naszej poradni i zminimalizowania ryzyka zakażenia COVID-19 !!!
– Wizyta stacjonarna WWR trwa 40 min
– Pacjent niepełnoletni może przebywać na terenie poradni z 1 opiekunem
– Prosimy o zminimalizowanie ilości wnoszonych na teren poradni rzeczy osobistych w postaci np. torebek, plecaków oraz okryć wierzchnich, wózków itp.
– Wszystkie osoby przychodzące na teren poradni zobowiązane są niezwłocznie po przyjściu zdezynfekować ręce.
– Na terenie ośrodka obowiązuje stosowanie własnych maseczek ochronnych.
– Przed wejściem na teren poradni Pacjentowi i Opiekunowi obowiązkowo zostanie zmierzona temperatura termometrem bezdotykowym.
– Prosimy o przychodzenie punktualnie na wizytę. Poczekalnia jest nieczynna! Pacjenci po wejściu na teren poradni udają się bezpośrednio do wskazanego gabinetu.
– W czasie trwania zajęć preferowane jest przebywanie rodziców/opiekunów poza ośrodkiem
– Przyjmujemy płatność wyłącznie w formie bezgotówkowej.