Cennik

Konsultacja lekarskie* 

 • Neurolog dziecięcy: 
  • dr n. med. Beata Kazek
   • 220 zł – I wizyta 
   • 200 zł – wizyta kontrolna z dzieckiem
   • 150 zł – wizyta kontrolna z wynikami bez dziecka – teleporada
   • 60 zł – wizyta receptowa
   • 100 zł – zaświadczenie
 • Psychiatra 
  • dr n. med. Agnieszka Kapinos- Gorczyca
   • 250 zł – I wizyta
   • 200 zł – wizyta kontrolna
  • lek. med. Barbara Smolarczyk- Pająk
   • 220 zł – I wizyta
   • 200 zł – wizyta kontrolna
  • dr n. med. Kinga Maśnica
   • 220 zł – I wizyta
   • 200 zł – wizyta kontrolna
 • Immunolog dziecięcy:
  • dr n. med. Elżbieta Berdej- Szczot
   • 200 zł – wizyta
 • Specjalista pediatra, porady żywieniowe
  • dr n. med. Barbara Kalita
   • 200 zł – wizyta
 • Dietetyk:
  • lek. med. Anna Brzóska
   • 200 zł   – I wizyta [analiza problemu, określenie celu wizyty i oczekiwań pacjenta, pomiary antropometryczne, wyniki badań laboratoryjnych, wywiad żywieniowy, dzienniczek żywieniowy, ankieta nawyków żywieniowych, analiza żywienia oraz indywidualny plan żywieniowy i zalecenia dietetyczne, stały kontakt z dietetykiem w formie mailowej lub telefonicznej]
   • 150 zł – wizyta kontrolna
   • 150 zł – telekonsultacja dietetyczna [rozmowa telefoniczna, rozmowa wideo] 
   • 70 zł – jadłospis 7 – dniowy
   • 100 zł – jadłospis 14 – dniowy

Konsultacje terapeutów i specjalistów*

 • Logopeda
  • 130 zł/ 1 godz.
  • 80 zł/ 30 min
 • Pedagog
  • 130 zł/ 1 godz.
  • 80 zł/ 30 min.
 • Psycholog
  • 160 zł/ I wizyta
  • 130 zł/ kolejna wizyta
 • Fizjoterapia
  • 130 zł/ 1 godz.
  • 80 zł/ 30 min.

Trening Biofeedback*

 • Terapia Biofeedback
  • 90 zł/ I sesja
  • 700 zł/ 10 sesji (płatne z góry)  → 70 zł / I sesja
 • Diagnoza QEEG
  • 250 zł (badanie + pisemny opis badania)

 

Integracja Sensoryczna*

 • Terapia SI
  • 130 zł/ 1 godz.
 • Diagnoza  SI
  • do 5 r.ż. – 200 zł – przedpłata
  • powyżej 5 r.ż. – 450 zł – przedpłata

Testy i badania*

 • Skala Inteligencji Stanford- Binet
  • 450 zł (czas 2 godz.- dwa spotkania po 1 godz. + 30 min- omówienie testu + pisemny opis testu)
 • ADOS-2 Protokół obserwacji do diagnozowania zaburzeń ze spektrum autyzmu
  • 800 zł (czas ok. 2 godz. + pisemny opis obserwacji)
 • Badanie pedagogiczne pod kątem gotowości szkolnej
  (badanie może być poszerzone o dodatkowe konsultacje specjalistyczne -zgodnie z aktualnym cennikiem- przed wydaniem opinii, jeśli diagnosta uzna to za konieczne)         

  • 410 zł (czas 2 godz. + pisemny opis badania)
 • Badanie trudności szkolnychdysleksji, ryzyka dysleksji dla uczniów szkół podstawowych
   (badanie może być poszerzone o dodatkowe konsultacje medyczne -zgodnie z aktualnym cennikiem- przed wydaniem opinii, jeśli diagnosta uzna to za konieczne.)

  • 670 zł (badanie pedagoga -2 godz. + badanie psycholog -2 godz. + pisemny opis badania
 • Diagnoza dyskalkulii oraz ryzyka dyskalkulii
  • 380 zł (badanie  1,5 godz.  + pisemny opis badania)
 • Test IDS-P (od 3 do 5 r.ż.)
  • 200 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test DSR
  • 250 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test MOXO 
  • 200 zł (test + pisemny opis testu)
 • Badanie Neuroflow
  • 350 zł (badanie + pisemny opis testu)
 • Test KOJD
  • 340 zł (test + pisemny opis testu)
 • Test KORP 
  • 340 zł (test + pisemny opis testu)

Inne *

 • Terapia rodzinna dwóch psychoterapeutów
  • 200 zł
 • Terapia par / dwóch psychoterapeutów
  • 200 zł
 • Gimnastyka korekcyjna
  • 40 zł/ zajęcia
 • Logorytmika
  • 50 zł/ zajęcia
 • Terapia Ręki
  • 200 zł (30 min fizjoterapia + 1 godz. pedagog)
 • Klub Malucha
  • 30 zł / spotkanie

Dokumenty*

 • Zaświadczenie wydane przez rejestrację
  • 40 zł
 • Opinia specjalisty
  • 120 zł

Turnusy*

 • Turnus Elastyczny
  • 1350 zł (12 godz. terapeutycznych)

 

*aktualizacja cennika dnia 31.03.2021r.