Diagnoza trudności szkolnych

Diagnoza trudności szkolnych, dysleksji, ryzyka dysleksji dla uczniów szkół podstawowych

Badanie składa się ze spotkań z psychologiem i pedagogiem.
Trwa, w zależności od potrzeb, od dwóch do pięciu godzin (podczas 2-4 wizyt).
Zespół diagnostów wspólnie stawia diagnozę i przygotowuje opinię psychologiczno-pedagogiczną wraz z zaleceniami dla nauczycieli i rodziców.

Do diagnozy niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:

  • opinia wychowawcy i/lub nauczycieli uczących (w szczególności języka polskiego i języków obcych)
  • wyniki dotychczas przeprowadzonych badań lekarskich (np. okulistycznych, laryngologicznych, audiologicznych, neurologicznych)
  • przykładowe zeszyty, sprawdziany
  • ewentualnie świadectwa

Na diagnozę zapisujemy się telefonicznie 662 00 22 44, 882 169 064 lub osobiście w rejestracji.

Koszt badania znajduje się w cenniku.