mgr Ewa Jakubiec

Oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w czasie studiów podyplomowych na kierunku: Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno-kompensacyjne.

Od 1999r. pracuje z dziećmi i młodzieżą z opóźnionym i zaburzonym rozwojem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym oraz dziećmi przejawiającymi trudności szkolne (np. dysleksja).

Ponadto prowadzi terapię ręki oraz terapię biofeedback.

Regularnie poszerza wiedzę na kursach, szkoleniach i konferencjach.