Terapia psychologiczna

Zapraszamy rodziców, którzy chcą zasięgnąć porady w sprawie rozwoju swojego dziecka, na konsultacje z psychologami z wieloletnim doświadczeniem w terapii dzieci z autyzmem i całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Zakres konsultacji dla poszczególnych grup:

Maluszki (0-3 lat)

Wielokrotnie rodzice zastanawiają się, czy rozwój umysłowy ich dziecka przebiega prawidłowo. Zawsze warto szukać odpowiedzi na to pytanie, ponieważ wczesna diagnoza zaburzeń rozwojowych pozwala na ich skuteczną terapię lub rehabilitację. Z całą pewnością warto postawić na profesjonalną konsultację i ocenę, aby upewnić się, że rozwój naszego dziecka przebiega prawidłowo. Ocena rozwoju maluszka to pierwszorazowe spotkanie i wywiad z rodzicami, konsultacja z dzieckiem oraz badanie Dziecięcą Skalą Rozwojową – najnowszym testem psychologicznym opartym na polskich badaniach. Test precyzyjnie bada poszczególne sfery rozwojowe dotyczące:

 • orientacji,
 • percepcji,
 • motoryki (małej i dużej),
 • pamięci,
 • mowy,
 • nawiązywania relacji społecznych.

Narzędzie jest tak skonstruowane, że dla maluszka ma stanowić formę zabawy i odkrywania nowych interesujących zadań oraz rozwiązywania zagadek. Do przeprowadzenia badania używane są atrakcyjne przedmioty – grzechotki, lalki, misie, samochodziki, klocki itp., które wzbudzają zainteresowanie i radość malucha. Z kolei uzyskane podczas badania wyniki umożliwiają skuteczną i szybką diagnozę medyczną (w razie konieczności) oraz pozwalają na opracowanie programu wczesnego wspomagania rozwoju zaburzonych sfer

Celem konsultacji jest wsparcie oraz fachowa pomoc w kwestiach wychowawczych, trudnościach emocjonalnych i społecznych maluszków. Wszelkie niepokojące kwestie, takie jak kłopoty z karmieniem, kolki, brak właściwej reakcji na bodźce czy inne obawy rozwojowe warto przedyskutować ze specjalistą

Na życzenie rodziców wydajemy opinie pisemne w różnego rodzaju sprawach związanych z rozwojem i funkcjonowaniem psychicznym dziecka. Sporządzamy także opinie na potrzeby sądu, żłobka czy przedszkola.

Przedszkolaki (3-6 lat)

Na to badanie zapraszamy dzieci pięcio i sześcioletnie. Na prośbę rodziców wydajemy zaświadczenia i opinie dla szkół. Badanie przeprowadzamy „Baterią metod diagnozy rozwoju psychomotorycznego dzieci pięcio i sześcioletnich” (‘Bateria 5/6’). Jest to pierwsza w Polsce uwzględniająca aktualną podstawę programową wychowania przedszkolnego, wydana w 2010 r., znormalizowana metoda diagnostyczna przygotowana przez zespół pod kierownictwem prof. Marty Bogdanowicz. Narzędzie obejmuje analizę poszczególnych sfer:

 • motoryka mała,
 • motoryka duża,
 • rozwój poznawczy – zasób słownictwa dziecka, zdolność kategoryzowania obiektów, podstawowe umiejętności matematyczne,
 • funkcje wzrokowo-przestrzenne,
 • funkcje słuchowo,
 • lateralizacja,
 • wiedza społeczna,
 • gotowość emocjonalna do nauki.

Pomoc psychologiczna obejmuje takie sytuacje w życiu dzieci jak:

 • moczenie nocne,
 • tiki,
 • zachowania agresywne lub autoagresywne,
 • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami,
 • zaburzenia emocjonalne,
 • bóle psychogenne (wszelkiego rodzaju bóle np. brzuszka z brakiem podłoża fizjologicznego u dzieci mogą mieć charakter zaburzeń emocjonalnych),
 • sytuacje zmian życiowych takich jak rozwód, narodziny rodzeństwa,
 • przeprowadzka czy choroba,
 • adopcja dziecka.

W ramach wsparcia procesu wychowawczego proponujemy możliwość jednorazowych konsultacji lub wzięcia udziału w cyklu spotkań przeznaczonych indywidualnie dla rodziców.

Indywidualne warsztaty dla rodziców rozwijające kompetencje wychowawcze

Cykl 10 spotkań poświęconych pracy nad doświadczeniem i pogłębianiem relacji dzieci i rodziców. Program przeznaczony jest dla wszystkich rodziców, którzy chcą zadbać o siebie i o swoje pociechy, nauczyć się współdziałać i pomagać sobie wzajemnie. Celem pracy jest umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb, a także poznanie i rozumienie potrzeb dzieci. Zajęcia mają na celu zrozumienie podstaw leżących w zachowaniach dzieci oraz wypracowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych momentach i sytuacjach. Każde spotkanie poświęcone jest odrębnemu zagadnieniu, aby móc lepiej zgłębić dany obszar i efektywniej go przepracować. Warsztaty wpływają na poprawę relacji w rodzinie i zmieniają nieefektywne schematy funkcjonowania.

Obejmują one pracę między innymi nad:

 • nauką wyrażania oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
 • rozpoznawaniem wyrażaniem i akceptowaniem wzajemnym uczuć,
 • aktywnym słuchaniem,
 • nauką motywowania i zachęcania do współdziałania,
 • modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
 • wspieraniem drogi do samodzielności dziecka.

Uczniowie

Badanie inteligencji prowadzimy testem Wechslera (wersja dla dzieci i dorosłych). Test składa się z kilkunastu różnorodnych zadań, które dla dzieci mają charakter ciekawej zabawy. Badanie trwa 1.5-2.5 h w zależności od indywidualnych cech osoby badanej. Uzyskujemy dzięki niemu nie tylko informację o ogólnym poziomie (tzw. ilorazie) inteligencji, lecz także o różnego rodzaju zdolnościach i umiejętnościach, takich jak:

 • myślenie logiczne i arytmetyczne,
 • pamięć,
 • wiedza ogólna,
 • znajomość słownictwa,
 • zdolności wzrokowo-przestrzenne,
 • koordynacja wzrokowo-ruchowa

Na podstawie wyników testu psycholog określa, które z powyższych zdolności są u dziecka przeciętne, które przewyższają zdolności rówieśników, a które są słabiej rozwinięte. Badanie przydatne jest np. w podejmowaniu decyzji o wyborze zawodu, określenie poziomu inteligencji, może też być potrzebne ze względów medycznych. Rodzice, znając profil zdolności swojego dziecka, będą także wiedzieć, nad jakimi aspektami jego rozwoju intelektualnego należy pracować, aby umożliwić mu jak najlepsze osiągnięcia. Na życzenie otrzymają szczegółowe wskazówki do tej pracy.

Zapraszamy przede wszystkim uczniów gimnazjum lub szkół ponadgimnazjalnych.
Po przeprowadzonej w ciągu dwóch ok. 90-minutowych spotkań rozmowie z dzieckiem i rodzicami oraz testach psychologicznych (inteligencji, osobowości i zainteresowań) otrzymają Państwo informację, jakie kierunki kształcenia i grupy zawodów będą odpowiednie, a jakich należy unikać. W doborze zawodu – oprócz zainteresowań i ambicji dziecka – należy kierować się również czynnikami takimi, jak jego stan zdrowia, odporność emocjonalna, zdolności umysłowe, cechy osobowości. Diagnoza psychologiczna pomoże to uniknąć niewłaściwego wyboru lub ukierunkować ucznia, który nie ma jeszcze własnych preferencji zawodowych.