TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

25.05
.2018

Zajęcia będą odbywać się w cyklu całotygodniowych turnusów.
Terminy: 9.07-13.07.2018r. godzina 8:00-10:00

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-6 lat 

z trudnościami rozwojowymi, z Zespołem Aspergera, z ADHD (nadpobudliwe), z wysokofunkcjonujacym
autyzmem, a także dla dzieci nieśmiałych i wycofanych.

Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad
przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli. Budowanie poczucie własnej wartości.

Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i mają formę cyklu pięciu spotkań grupowych
(grupa od 4-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie
postępów i obserwację każdego uczestnika. Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz
możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych. Uczestnicy
mogą rozwijać umiejętności interpersonalne, uczą się nawiązywać kontakt, budować pozytywne relacje,
uczą się rozumieć i wyrażać złe emocje w sposób akceptowany społecznie i zdobywają wiele nowych
umiejętności niezbędnych do życia w grupie.

Całkowity koszt to: 1000 zł

Terapeuci prowadzący: mgr Magdalena Janowska, mgr Małgorzata Ferlewicz