Trening Umiejętności Społecznych

Trening Umiejętności Społecznych – jest formą terapii grupowej opartej na zasadach teorii kognitywnego nauczania społecznego . Głównymi celami programu jest zdobywanie, rozwijanie adekwatnych zachowań społecznych obejmuje:

 • poszerzenie wiedzy o umiejętnościach społecznych;
 • zwiększenie zakresu umiejętności wykonawczych;
 • zmiana doświadczeń, przeżyć związanych z byciem w sytuacjach społecznych
 • zmniejszenie doświadczanego napięcia, uzyskanie lepszej samooceny

Do umiejętności nabywanych w trakcie treningu zaliczyć można;

 • zawieranie znajomości
 • słuchanie
 • zadawanie pytań
 • odmawianie
 • inicjowanie rozmowy, dyskutowanie
 • reagowanie na krytykę, wyrażanie krytyki,
 • radzenie sobie z uczuciami, w tym: rozróżnianie uczuć, wyrażanie gniewu i rozczarowania, mówienie komplementów.

Praca terapeutyczna odbywa się poprzez doświadczanie, ważne problemy są nie tylko omawiane lecz wielokrotnie odgrywane przez uczestników. Te doświadczanie buduje pamięć behawioralną. Możliwość obserwacji innych, dostarczanie informacji zwrotnych, doświadczanie sytuacji i ich przeżywanie daje możliwość generalizacji ćwiczonych zachowań  społecznych w naturalnym otoczeniu.