Ados – 2

ADOS-2 jest narzędziem diagnostycznym; jest to protokół obserwacji zachowań charakterystycznych dla autyzmu, który jest stosowany na całym świecie. Najmłodsze dziecko, jakie może zostać zdiagnozowane tym narzędziem musi ukończyć 12 miesiąc życia i umieć chodzić. ADOS-2 zawiera szereg prób i zadań dostosowanych do wieku i poziomu funkcjonowania badanego. Samo badanie z udziałem dziecka trwa 40-60 minut. W tym czasie odbywa się szereg prób i zadań. W dalszej części diagnosta dokonuje analizy badania; na podstawie obserwacji ocenia za pomocą punktów różne aspekty zachowania, a to pozwala na określenie, czy i w jakim stopniu zachowanie badanego wskazuje na zaburzenia ze spektrum autyzmu. W przypadku najmłodszych dzieci określa się, w jakim stopniu zachowanie dziecka budzi niepokój.

ADOS-2  to narzędzie, które jest częściowo ustrukturalizowane oraz wymaga użycia wystandaryzowanych pomocy, a na końcu dokonywana ocena opiera się o ściśle określone kryteria. Oznacza to, że istnieje dokładnie określony sposób postępowania, dokładnie też określone są przedmioty (zabawki, książeczki, a nawet ustawienie krzeseł w sali), sposób wypowiadania się, kolejność pytań, a na końcu bardzo szczegółowo oceniane są najdrobniejsze szczegóły w zachowaniu dziecka – wszystko po to, aby badanie było jak najbardziej obiektywne i aby uniknąć błędnych wniosków, niedomówień.
Dziecko badane jest przez osoby, których nie zna. Niektórzy rodzice zauważając, że jest to stresujące dla dziecka zwracają uwagę, iż wypadło ono znacznie gorzej podczas zabawy, czy rozmowy, bo było skrępowane. Otóż, jest to uwzględnione w badaniu i brak więzi dziecka i badającego jest jednym z warunków jakie należy spełnić. Wszystkie osoby badane narzędziem ADOS nie mogą znać się bliżej z osobą badającą. Jeżeli terapeuta dziecka posiada uprawnienia do badania tym narzędziem, to i tak nie może tego zrobić, a badanie tym narzędziem przeprowadzić musi inna osoba.
.
ADOS-2 nie jest traktowana jako jedyna czy ostateczna diagnoza. W dalszym ciągu jej podstawą pozostaje wielospecjalistyczny zespół. Wyniki badania ADOS- 2 stanowią istotną informację, która posłużyć może do ostatecznej diagnozy. Jest źródłem cennych i szczegółowych informacji dla psychiatry, psychologa, terapeutów. Przeprowadzenie diagnozy ADOS-2 polecane jest też osobom, które były już zdiagnozowane  w przeszłości, a obecnie istnieje potrzeba weryfikacji.
.
Jeżeli mają Państwo wątpliwości na temat diagnozy swojego dziecka albo własnej lub jeśli czujecie niepokój w związku z niektórymi trudnościami dziecka bądź własnymi w obszarze funkcjonowania społecznego – zapraszamy do kontaktu z nami.
.
.
Jak przygotować się do badania ADOS-2? 

Informacja dla rodziców dzieci przedszkolnych 

Badanie Ados-2 przeznaczone dla dzieci małych oraz późnoprzedszkolnych jest formą zabawy, podczas której obecny jest jeden z rodziców. Badanie trwa około godziny. Po jego ukończeniu terapeuci kodują zachowania dziecka a następnie rodzic proszony jest na krótki wywiad oraz przekazanie wyniku badania (dobrze, by w tym czasie dziecko było pod opieką innego opiekuna). Przekazanie opinii oraz wszelkie pytania dotyczące zachowań dziecka, jego zasobów i trudności obserwowanych podczas badania odbywa się zazwyczaj za około 2 tygodnie podczas oddzielnego spotkania bez obecności dzieckaPodczas badania jedna z prób wymaga poczęstowania dziecka przekąską, dlatego jeśli dziecko ma specjalną dietę można dać osobie prowadzącej badanie 2 przekąski, które będą użyte w trakcie zabaw.  

Badanie ADOS-2 dla dzieci szkolnych i nastolatków posługujących się płynnie mową ma formę zabawy oraz krótkich pogawędek i wywiadów. Rodzic nie jest obecny podczas badania.