mgr Anna Szewczyk-Bartoszek

Psycholog dziecięcy, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim, w ramach wymian studenckich studiowała również na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Université Paul Verlaine w Metz we Francji. Studia podyplomowe w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ukończyła również na Uniwersytecie Śląskim. Swoją wiedzę i umiejętności w zakresie diagnozy i terapii dzieci oraz wsparcia rodziny systematycznie rozwija na kursach i szkoleniach organizowanych między innymi przez Pracownię Testów Psychologicznych i Pedagogicznych w Gdańsku, Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Fundację Dajemy Dzieciom Siłę.

W Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere koordynuje program wczesnego wspomagania rozwoju, prowadzi konsultacje i diagnozy psychologiczne, indywidualne i grupowe zajęcia terapeutyczne. Wspiera rodziców w procesie wychowania, pomaga rodzinom i dzieciom z trudnościami emocjonalnymi i rozwojowymi.