Diagnoza trudności w jedzeniu

Diagnoza trudności w jedzeniu przeznaczona jest dla dzieci, u których obserwujemy trudności z przyjmowaniem pokarmu o podłożu oralno – motorycznym, sensorycznym, środowiskowym lub psychicznym. U dzieci z prezentowanymi problemami możemy zaobserwować trudności z rozszerzaniem diety, preferowanie pokarmów o konkretnej strukturze, konsystencji, temperaturze, zmniejszenie ilości przyjmowanego wcześniej repertuaru pokarmów. Rodzice mogą zaobserwować również niechęć do dotykania jedzenia, wygórowane reakcje na zapachy, odruch wymiotny podczas jedzenia, lęk przed niektórymi produktami oraz prezentowanie nieodpowiednich zachowań przy stole.

Przedstawione trudności mogą wynikać z braku odpowiednich do wieku umiejętności oralno – motorycznych związanych z przyjmowaniem pokarmu i piciem, a także z zaburzeń integracji sensorycznej czy uwarunkowań środowiskowych.

Do odpowiedniego postępowania terapeutycznego potrzebna jest szczegółowa diagnoza przeprowadzona przez zespół specjalistów zajmujących się zagadnieniami związanymi z terapią karmienia. Dziecko wykazujące opór przed jedzeniem i objawiające dysfunkcje oralno– motoryczne lub sensoryczne ze względu na szeroki zakres problemów powinno zostać zbadane przez wielospecjalistyczny zespół, składający się z neurologopedy/logopedy specjalizującego się w terapii karmienia, terapeuty integracji sensorycznej, fizjoterapeuty, psychologa, pedagoga lub dietetyka.

Jak przebiega diagnoza:

  • na pierwsze spotkanie diagnostyczne rodzic przychodzi bez dziecka, spotkanie trwa około godziny, polega na przeprowadzeniu wywiadu dotyczącego informacji okołoporodowych, rozwoju motorycznego dziecka, przebiegu kolejnych etapów karmienia, trudności obserwowanych przez rodziców i wypełnieniu kwestionariusza żywieniowego oraz sensorycznego
  • na spotkanie należy przygotować nagranie dziecka w trakcie przyjmowanego posiłku z widoczną twarzą oraz miejscem karmienia
  • należy dostarczyć wypełnione tygodniowe menu z uwzględnieniem rodzaju posiłku, pory spożywanych posiłków, ilości, miejsca (wzór w załączeniu)
  • należy przedstawić kserokopie ewentualnych dokumentów, opinii, diagnoz dotyczące dziecka
  • po wstępnej analizie wypełnionych kwestionariuszy – w zależności od prezentowanych trudności – rodzic zostaje skierowany wraz z dzieckiem do wyznaczonego specjalisty/specjalistów w celu pogłębienia diagnostyki lub/i na GRUPĘ ŻYWIENIOWĄ

 

UWAGA

Na wizytę należy przynieść wypełniony Kwestionariusz trudności w jedzeniu oraz Tygodniowe Menu dziecka.