dr n. hum. Dorota Wiewióra

Dyplomowany logopeda pracujący z dziećmi dwujęzycznymi, afatycznymi, autystycznymi, zagrożonymi niepełnosprawnością, z opóźnionym rozwojem mowy oraz dyslalią.

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim oraz Studiów Podyplomowych z Logopedii oraz Emisji Głosu na Uniwersytecie Śląskim, a także Studiów podyplomowych Wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidacja i terapia pedagogiczna dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w Wyższej Szkole Lingwistycznej.

W 2019 r. uzyskała tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim, temat pracy ” Wielojęzyczność a rozwój mowy i zaburzenia mowy.

Regularnie uczestniczy w kursach oraz szkoleniach poświęconych pracy z dziećmi.

Autorka artykułów poświęconych bilingwizmowi oraz rozwojowi mowy dzieci dwujęzycznych.