dr n. med. Elżbieta Berdej-Szczot

Specjalista pediatrii i immunologii klinicznej; klinicysta z ponad 20-letnim stażem pracy; członek Polskiej Grupy Roboczej ds. Pierwotnych Niedoborów Odporności; w oddziale zajmuje się m.in. diagnozowaniem i leczeniem dzieci z zaburzeniami odporności, chorobą Kawasaki i zaburzeniami wodno-elektrolitowymi