IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym

IDS-P Skale Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci w Wieku Przedszkolnym pozwalają na wielowymiarową ocenę funkcjonowania dzieci w wieku 3-5 lat. Badanie ma charakter indywidualny, jego średni czas wynosi 80 minut. Standardowa procedura dopuszcza możliwość badania modułowego (badania wybranymi testami). Cały test przeprowadzany jest na jednej dwugodzinnej wizycie lub podczas dwóch wizyt trwających godzinę. Diagnosta przeprowadza również krótki wywiad.

Zadania mają charakter zabawy, mierzą zdolności warunkujące poziom inteligencji (wyniki w skalach inteligencji ujmowane pod postacią wechslerowskiego IQ) oraz kompetencje ważne dla funkcjonowania przedszkolnego a zarazem poddające się ćwiczeniu, co umożliwia stworzenie planu terapeutycznego i pracę nad kompetencjami obniżonymi.

Test składa się z18 testów badających sześć różnych sfer rozwoju dziecka, takich jak: Zdolności poznawcze, Umiejętności psychomotoryczne, Kompetencje społeczno-emocjonalne, Matematyka, Język i Motywacja.

Na badanie prosimy przynieść ze sobą dokumentację medyczną dziecka oraz wyniki dotychczasowych badań psychologicznych, jeśli takie były wykonywane.

Na wniosek rodzica, diagnosta wydaje również pisemną opinię psychologiczną z interpretacją wyników przeprowadzonego badania.