Psychoterapia indywidualna

Podjęcie psychoterapii indywidualnej poprzedzone jest konsultacją psychologiczną, podczas której zapoznajemy się z problemem, zbieramy wywiad psychologiczny oraz proponujemy właściwą formę pomocy. W niektórych przypadkach sama psychoterapia okazuje się niewystarczająca do rozwiązania zgłaszanych trudności, wówczas kierujemy także do właściwego specjalisty (psychiatry, dietetyka czy adwokata).

Czasem podjęcie regularnej psychoterapii nie jest konieczne, proponujemy wtedy zwykle kilka spotkań wspierających. Okres leczenia psychoterapią bywa różny, w zależności od zgłaszanych trudności i przebiegu spotkań może trwać od kilku miesięcy (psychoterapia krótkoterminowa) do kilku lat (psychoterapia długoterminowa).