mgr Karolina Gliwa (Pernal)

Neurologopeda, terapeuta, filolog polski,  absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.
Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją, zespołem Downa, dysleksją, niepełnosprawnością intelektualną, alalią, opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, zaburzeniami słuchu.

Pracuje według założeń metody krakowskiej.

Regularnie poszerza swoją wiedzę i umiejętności, biorąc udział w szkoleniach oraz konferencjach o tematyce logopedycznej i neurologopedycznej.