Metoda Krakowska

Twórcy metody

Twórczynią metody krakowskiej in. neurobiologicznej jest prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, która od wielu lat pracuje na Uniwersytecie Pedagogicznym w Instytucie Filologii Polskiej, Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii w Krakowie, dzięki czemu bardzo dobrze rozumie trudną pracę terapeutyczną.

Podstawy teoretyczne metody

Teoretyczne podstawy badawcze metody opierają się na językoznawczych teoriach Profesor Marii Zarębiny oraz Profesora Władysława Miodunki. Podstawowe założenia metody krakowskiej sformułowano z uwzględnieniem czynników takich jak:

 • neuroplastyczność mózgu,
 • uczenie się nowych zadań poprzez neurony zwierciadlane,
 • samodzielna aktywność dziecka,
 • stymulacja wszystkich funkcji poznawczych.

Sposoby oddziaływania terapeutycznego

Głównym celem jest zbudowanie języka w umyśle dziecka. W ramach metody krakowskiej osiąga się to poprzez stymulowanie kilku podstawowych sfer:

 • słuchowej,
 • wzrokowej,
 • węchowej, smakowej i dotykowej

oraz poprzez

 • zabawę,
 • naśladownictwo, w tym naśladowanie mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA), a w sytuacji braku naśladownictwa Manualne Torowanie Głosek (MTG),
 • rozwój systemu językowego poprzez programowanie,
 • Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania®,
 • prowadzenie Dziennika Wydarzeń,
 • funkcje lewej półkuli mózgu,
 • zachowania społeczne,
 • motorykę,
 • pamięć,
 • kategoryzację oraz myślenie przyczynowo-skutkowe,
 • ćwiczenie myślenia przez analogię.

Specyfika metody

Bardzo istotne jest, aby w terapii były stosowane wszystkie wymienione sfery równolegle.
Ważną zasadą jest również ustalenie dominującej ręki u dziecka, którą w początkowym etapie terapeuta prowadzi podczas wykonywanych zadań. Każde dziecko ma specjalnie programowany język w celu stworzenia minimalnego zasobu leksykalnego i gramatycznego. Dzięki temu w późniejszym etapie będzie mogło samodzielnie uczyć się nowych słów i zwrotów. Metoda Krakowska jest terapią systemową, dzięki czemu może być stosowana u dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi.