Metoda NDT-Bobath

Zastosowanie metody

Metoda NDT-Bobath jest metodą neurorozwojową stosowaną z powodzeniem w pediatrii dla wcześniaków, niemowląt i dzieci starszych z (różnymi zaburzeniami motorycznymi) zespołami neurologicznymi, ortopedycznymi, genetycznymi oraz prezentującymi opóźnienia w rozwoju psychomotorycznym.

Formy oddziaływania

Koncepcja opiera się przede wszystkim na wnikliwej diagnozie motoryki dziecka, a następnie usprawnianiu dzieci z zaburzeniami w ruchu i postawie w sposób nie ograniczający potrzeb psychicznych dziecka. Usprawnianie prowadzone jest podczas indywidualnych sesji terapeutycznych, w których uczęszczają rodzice jako nierozłączny element terapii, uzyskując niezbędne wskazówki do wspierania prawidłowego rozwoju dziecka podczas pielęgnacji dziecka, karmienia, noszenia, ubierania, rozbierania, czy zabawy.

Cele terapeutyczne

Terapia ma na celu pomóc dziecku w rozwoju i utrwaleniu najbardziej jak to jest możliwych prawidłowych ruchów, których samodzielnie nie potrafi wykonać bądź wykonuje je w sposób nieprawidłowy. Główne założenia metody opierają się na wnikliwej diagnozie motoryki dziecka, która pozwala szybko wychwycić występujące nieprawidłowości, a dzięki temu podejmować skuteczną interwencję terapeutyczną, która ewoluuję wraz z rozwojem dziecka.