mgr Ewa Jakubiec

Oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback

Ukończyła studia pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w czasie studiów podyplomowych na kierunku: Oligofrenopedagogika i metody korekcyjno-kompensacyjne.

Od 1999r. pracuje z dziećmi i młodzieżą z opóźnionym i zaburzonym rozwojem psychoruchowym, upośledzeniem umysłowym oraz dziećmi przejawiającymi trudności szkolne (np. dysleksja). Ponadto prowadzi terapię ręki oraz terapię metodą EEG Biofeedback. Posiada także uprawnienia do diagnozowania dysleksji, dyskalkulii, badania testem KORP oraz prowadzenia Treningu Umiejętności Społecznych i terapii związanej z wybiórczością pokarmową.

Regularnie poszerza wiedzę na kursach, szkoleniach i konferencjach.