mgr Ewa Żogała (Mąsior)

Neurologopeda, terapeuta, filolog polski. Zdobyte dotychczas doświadczenie pozwala jej na objęcie pacjentów wieloaspektową pomocą.

Pod jej opieką znajdują się dzieci z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu, Zespołem Aspergera, padaczką, afazją, wadami genetycznymi, niedosłuchem. Pracuje także z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, a także zagrożonymi dysleksją.

Do jej zawodowych zainteresowań należą zagadnienia związane z programowaniem języka u dzieci z różnorodnymi zaburzeniami komunikacji , wczesna interwencja terapeutyczna, korekta wad wymowy oraz diagnoza i terapia dzieci autystycznych.

Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach. Sukcesywnie łączy pracę zawodową z rozwijaniem swoich pasji.

Stosowane metody:

  • terapia neurobiologiczna
  • symultaniczno- sekwencyjna nauka czytania
  • Gesty Artykulacyjne