mgr Katarzyna Będkowska

Neurologopeda, filolog polski, terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

Pracuje z dziećmi ze spektrum Autyzmu, Zespołem Aspergera, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, zespołem Downa, dysleksją, wadami wymowy.

Prowadzi terapię wg założeń Metody Krakowskiej, wykorzystując m.in. : Symultaniczno- sekwencyjną naukę czytania®, Gesty Artykulacyjne, Programowanie języka.

Swoją wiedzę poszerza poprzez uczestnictwo w szkoleniach, kursach oraz konferencjach.