mgr Katarzyna Będkowska

Neurologopeda, filolog polski, terapeuta. Ukończyła studia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie oraz podyplomowe studia neurologopedyczne z elementami audiologii i foniatrii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracuje z dziećmi ze spektrum Autyzmu, Zespołem Aspergera, afazją, opóźnionym rozwojem mowy, zespołem Downa, dysleksją, wadami wymowy. Do jej zawodowych zainteresowań należą zagadnienia dotyczące wczesnej interwencji logopedycznej. Prowadzi terapię wg założeń Metody Krakowskiej, wykorzystując m.in. : Symultaniczno-sekwencyjną naukę czytania®, Gesty Artykulacyjne, Programowanie języka. Swoją wiedzę poszerza poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach, kursach oraz konferencjach.