mgr Katarzyna Gąsiorek

Pedagog, terapeutka EEG Biofeedback

Licencjonowana terapeutka EEG Biofeedback Polskiego Towarzystwa Neurofizjologii Klinicznej, technik EEG. Posiada uprawnienia z zakresu QEEG, potencjałów wywołanych oraz biomarkerów funkcjonalnych w diagnozie neurologicznej i psychiatrii. Odbyła roczny staż w Instytucie Psychologii Zdrowia w zakresie interwencji poznawczo-behawioralnych. W Centrum Wspomagania Rozwoju Persevere wykonuje badania diagnostyczne QEEG oraz prowadzi terapię metodą EEG Biofeedback, wykonuje badanie gotowości szkolnej, badanie Kartami Oceny Rozwoju Psychoruchowego oraz diagnostykę ADHD kwestionariuszami Conners 3 i testem MOXO.