mgr Marcelina Klimek-Reguła

Jestem psychologiem i trenerem z doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku żłobkowym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz ich rodzicami.

Ukończyłam psychologię w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.
Prowadzę terapię psychologiczną w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, konsultacje dla dzieci i rodziców oraz zajmuję się diagnozą psychologiczną wykorzystując takie narzędzia jak: KORP czy Skala Inteligencji Stanford-Binet 5. Zajmuję się terapią dzieci z niestandardowymi odchyleniami lub rozwijającymi się nieharmonijnie oraz mającymi trudnościami w zachowaniu.
Swoją pracę opieram na zdobytej wiedzy podczas studiów oraz nieustannie ją poszerzam aktywnie uczestnicząc w licznych szkoleniach i kursach.