mgr Michalina Wadelik – Kozłowska

Pedagog

Absolwentka kierunków: Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna oraz Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w czasie studiów podyplomowych o kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursach i szkoleniach. Obecnie swoją wiedzę poszerza o studia logopedyczne.

Posiada uprawnienia z zakresu Terapii Ręki oraz szkolenia Metody Krakowskiej.

W pracy stawia przede wszystkim na współpracę z osobami najbliższymi dziecku.

Doświadczenie zdobyła poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi w różnym wieku życia z różnorakimi dysfunkcjami i specjalnymi potrzebami (m. in. z autyzmem, Zespołem Downa, niepełnosprawnością umysłową).