mgr Michalina Wadelik – Kozłowska

Pedagog/Logopeda

Absolwentka kierunków: „Pedagogika Opiekuńczo-Resocjalizacyjna”, „Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną” oraz logopedii. 

Dodatkowe kwalifikacje zdobyła w czasie studiów podyplomowych o kierunku Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursach i szkoleniach. 

W pracy wykorzystuje wiedzę i umiejętności z zakresu Terapii Ręki, Metody Krakowskiej, Numiconu. 

Prowadzi konsultacje dotyczące higieny snu małych dzieci, w poczuciu bezpieczeństwa i bliskości. Każdorazowo indywidualnie dopasowuje metodę do sytuacji dziecka, biorąc pod uwagę gotowość rodziny do zmiany. 

W pracy stawia przede wszystkim na współpracę z osobami najbliższymi dziecku. 

Doświadczenie zdobyła poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi w różnym wieku życia z różnorakimi dysfunkcjami i specjalnymi potrzebami (m. in. z autyzmem, Zespołem Downa, niepełnosprawnością umysłową).