Kwestionariusze Conners 3

Badanie kwestionariuszami Conners 3 stanowi element diagnozy psychologicznej pod kątem ADHD, wraz z trudnościami współwystępującymi, takimi jak zaburzenia zachowania oraz opozycyjno-buntownicze.

Narzędzie zostało opracowane w wersjach pełnych i skróconych dla rodzica, dla nauczyciela (oba do zastosowania w przypadku dzieci od 6 do 18 r.ż.) oraz do samoopisu (dla dzieci od 8 do 18 r.ż.). Czas jego wypełnienia wynosi od 10 do 25 minut.

Metoda badania oparta jest na najnowszych standardach i kryteriach diagnozy DSM-5 obejmując skale treściowe, objawowe, kontrolne oraz pytania dodatkowe, co umożliwia wgląd w sposób funkcjonowania dziecka we wszystkich mierzonych obszarach (Nieuwagi, Nadaktywności/Impulsywności, Problemów z nauką, Funkcji wykonawczych, Relacji z rodziną, Relacji z rówieśnikami).

Analiza wyników opiera się na normach wiekowych, normach dla obu płci oraz łączonych i w odniesieniu do wykorzystanej wersji kwestionariusza. W efekcie otrzymujemy pogłębiony profil osoby badanej, wraz z określeniem prawdopodobieństwa występowania ADHD. Stąd też, Conners 3 jest przydatnym narzędziem w badaniach przesiewowych, jak również na etapie opracowywania programu terapii i monitorowania jej postępów.

Narzędzie to można stosować w łączności z testem MOXO