Opóźniony rozwój mowy

Opóźniony rozwój mowy można stwierdzić wówczas, gdy istnieje przesunięcie czasowe w osiąganiu poszczególnych etapów w rozwoju podsystemów:

  • fonetyczno – fonologicznego,
  • semantycznego i syntaktycznego.

Podczas diagnozy logopedycznej terapeuta ocenia, czy stosownie do wieku dziecka pojawiły się odpowiednie głoski, sprawdza funkcje prymarne, sprawność ruchów artykulacyjnych, słuch fonemowy, zasób słownictwa, fleksję, składnię, rozumienie prostych i złożonych komunikatów językowych oraz umiejętności pragmatyczno-społeczne.

W skład diagnozy wchodzi również badanie rozwoju wszystkich funkcji poznawczych dziecka, gdyż są one ściśle powiązane z rozwojem mowy.
Nasi terapeuci posiadają certyfikaty do przeprowadzenia profesjonalnej diagnozy standaryzowanym testem KOLD (Karty Oceny Logopedycznej Dziecka).

Opóźnienie kształtowania się systemu językowego sygnalizuje pewne nieprawidłowości rozwojowe. Im wcześniej rozpoczęta zostanie terapia, tym szybciej i sprawniej dziecko osiągnie normę rozwojową, a dzięki temu będzie mogło uniknąć problemów w przyszłości.