Psychoterapia dzieci i młodzieży

Konsultacja psychologiczna – na czym polega?

Konsultacja psychologiczna jest to pierwsze spotkanie z psychologiem, którego głównym celem jest bliższe przyjrzenie się zgłaszanym trudnościom oraz lepsze zrozumienie siebie i swoich emocji w obecnej sytuacji. Czasem samo nazwanie problemu i opowiedzenie o nim pozwala zyskać całkiem nową perspektywę, uświadomić sobie coś, z czego wcześniej nie zdawaliśmy sobie sprawy. Konsultacja psychologiczna zwykle kończy się zaproponowaniem przez psychologa odpowiedniej pomocy – właściwej formy psychoterapii (indywidualnej, grupowej, rodzinnej, małżeńskiej) i/lub skierowaniem do innego specjalisty (np. psychiatry, neurologa, dietetyka).

W przypadku decyzji o podjęciu psychoterapii ważny jest wybór psychoterapeuty. Podczas wstępnej konsultacji psychologicznej pacjent ma okazję poznać bliżej psychoterapeutę, jego styl pracy i sposób bycia. Jest to dobra okazja by zadać pytania dotyczące jego wykształcenia, doświadczenia, rozumienia psychoterapii. Warto podkreślić, że duży wpływ na skuteczność psychoterapii ma relacja między psychoterapeutą a pacjentem oraz sama osobowość psychoterapeuty.

Zapraszamy na wstępną konsultację psychologiczną!

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest metodą rozwiązywania różnego rodzaju problemów natury psychicznej i emocjonalnej, w której podstawowym narzędziem pracy jest rozmowa (dialog). Pomimo, iż psychoterapia jest metodą przyjętą i stosowaną w Polsce, brak regulacji prawnych dla zawodu psychoterapeuty. Przyjmuje się, że psychoterapię prowadzić może osoba, która ukończyła drugi rok całościowego szkolenia certyfikacyjnego lub studiów podyplomowych w dziedzinie psychoterapii i poddaje swoją pracę stałej superwizji.

W trakcie psychoterapii indywidualnej, w sytuacji poufności, osoba szukająca pomocy ma możliwość bezpiecznego otwarcia się przed kimś, kto posiada odpowiednią wiedzę i umiejętności, aby rozmowa ta miała charakter leczący. Profesjonalny psychoterapeuta nie ocenia i nie podejmuje decyzji za pacjenta, nie mówi co jest słuszne a co nie. Za to aktywnie pacjenta słucha, zadaje pytania, interpretuje i komentuje wypowiedzi, a w razie potrzeby zachowuje milczenie by pomóc w lepszym rozumieniu samego siebie – emocji, potrzeb, powtarzanych schematów zachowań. Psychoterapeuta poznaje i pomaga pacjentowi poprzez budowanie relacji terapeutycznej opartej na stopniowo tworzonym zaufaniu.

Należy tu odróżnić psychoterapię od pomocy psychologicznej. Pomoc psychologiczna nie jest formą leczenia, polega na pomocy osobie w rozwiązaniu konkretnego problemu, konfliktu czy kryzysu. W tym przypadku psycholog lub pedagog występuje w roli eksperta posiadającego wiedzę, doradcy proponującego różne rozwiązania problemu. Psychoterapeuta natomiast przyjmuje postawę neutralną, nie ocenia, nie proponuje gotowych rozwiązań. Pacjent w trakcie psychoterapii traktowany jest jako ekspert od własnego życia, który podejmuje decyzje przyjmując za nie odpowiedzialność.