SB5 – Skala inteligencji Stanford-Binet 5

SB5 – Skala inteligencji Stanford-Binet 5 to powszechnie stosowany na świecie, indywidualnie przeprowadzany specjalistyczny test oceniający inteligencję i zdolności poznawcze. Stosowany jest w diagnozie dzieci (od drugiego roku życia), młodzieży i osób dorosłych, w szczególności tam, gdzie zachodzi podejrzenie, że rozwój pacjenta nie jest w pełni normatywny (zaburzenia i odchylenia rozwojowe, zaburzenia organiczne, niepełnosprawność intelektualna etc.). Test ten jako jedno z nielicznych narzędzi diagnostycznych umożliwia diagnozę stopnia niepełnosprawności umysłowej oraz diagnozę osób o wybitnych możliwościach intelektualnych.

Średni czas przeprowadzenia pełnego testu Stanford-Binet 5 zajmuje zazwyczaj od 60 do 90 minut. Test przeprowadzany jest na jednej dwugodzinnej wizycie lub podczas dwóch wizyt trwających godzinę. Diagnosta przeprowadza również krótki wywiad.

Na badanie prosimy przynieść ze sobą dokumentację medyczną oraz wyniki dotychczas wykonanych testów psychologicznych, jeśli takie były wykonywane.

Na wniosek rodzica diagnosta wydaje również pisemną opinię psychologiczną z interpretacją wyników przeprowadzonego badania.