mgr Sylwia Celarek

Neurologopeda, terapeuta, filolog polski, terapeuta miofunkcjonalny i NUMICON

absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Prowadzi terapię według założeń metody krakowskiej.

Pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z różnymi zaburzeniami komunikacji, w tym z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, niedosłuchem, afazją, alalią, dyslalią, z opóźnionym rozwojem mowy, dysleksją i dziećmi zagrożonymi dysleksją.

Do jej zawodowych zainteresowań należą:wczesna interwencja terapeutyczna, budowanie systemu językowego, korekta wad wymowy oraz interwencja logopedyczno – terapeutyczna.

Poszerza zakres swoich umiejętności uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach.