Terapia grupowa

Zapraszamy do skorzystania z oferty profesjonalnie prowadzonych przez specjalistów zajęć grupowych. Jest to sprawdzona forma terapii charakteryzująca się wysoką skutecznością.

W Centrum Wspomagania Rozwoju PERSEVERE działają grupy dedykowane określonym typom zaburzeń:

 • ADHD
 • Autyzm wysokofunkcjonujący i zespół Aspergera
 • Autyzm
 • FAS

w następującej ofercie:

Grupa konfrontacji z lękiem

Jest to grupa o charakterze warsztatowo-terapeutycznym dla dzieci:

 • wycofanych
 • lękowych
 • unikających relacji rówieśniczych
 • nieśmiałych, mało pewnych siebie.

Etapy pracy:

Pokonanie nieśmiałości to przede wszystkim konieczność zmiany przyzwyczajeń związanych z myśleniem o sobie. To również nauka i wypracowanie nowych schematów i umiejętności, które dziecko wykorzystać będzie mogło w kontaktach z rówieśnikami. Praca terapeutyczna ma na celu zrozumienie własnych lęków lub obaw. Kolejnym krokiem jest konfrontacja z sytuacją zadaniową przy jednoczesnej pracy nad podnoszeniem własnej skuteczności i wiary w siebie. Ostatni etap to trening wchodzenia w relacje i zdolność do ich podtrzymywania.

Terapia dzieci lękowych to początkowo spotkania indywidualne z terapeutą oraz konsultacje z rodzicami, następnie praca w dziecięcej grupie terapeutycznej.

Efektem pracy terapeutycznej jest:

 • ograniczenie lęków związanych z kontaktami społecznymi,
 • nabycie pewności siebie,
 • wzrost samooceny,
 • kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów społecznych,
 • możliwość przepracowania sytuacji nowych i trudnych.

Trening modelowania złości

Jest to grupa o charakterze terapeutycznym dla dzieci:

 • agresywnych,
 • wybuchowych,
 • mających trudności z trzymaniem granic,
 • niesłuchających poleceń,
 • z tendencją do autoagresji lub agresji względem innych

Zajęcia mają na celu naukę rozpoznawania i rozumienia stanów emocjonalnych. Dzieci uczą się znaczenia emocji w procesie komunikacji społecznych. Starają się poznać nowe, właściwe sposoby wyrażania emocji, w miejsce nieakceptowanych zachowań.

Grupa wsparcia dla dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi

Zajęcia przeznaczone dla dzieci i młodzieży:

 • z obniżonym nastrojem,
 • przeżywających kryzysy i trudności,
 • nieakceptujących siebie,
 • dzieci wymagających wsparcia,
 • młodzieży z diagnozą zaburzeń depresyjnych oraz dystymii.

Opóźnienie rozwoju psychoruchowego

Niepełnosprawność intelektualna

Zaburzenia  neurorozwojowe

Zaburzenia zachowania