Poradnictwo psychologiczne

Poradnictwo psychologiczne kierujemy do rodziców i dzieci w różnym wieku, które szukają wsparcia w radzeniu sobie z bieżącymi trudnościami. Ta forma pomocy zorientowana jest na doraźną pomoc w określeniu problemów i znalezieniu najlepszych sposobów ich rozwiązania. Zwykle ma formę porady udzielanej przez psychologa. Odbywa się w formie kilku spotkań. Nadrzędnym celem jest zidentyfikowanie problemu i poszukiwanie sposobów jego rozwiązania. Spotkania obejmują:

  • zidentyfikowanie trudności, z jaką rodzic/dziecko/rodzina sobie nie radzi
  • poszukiwanie nowych sposobów rozwiązania trudności
  • wzmocnienie w realizowanych zmianach

Pomoc psychologiczna może obejmować następujące sytuacje w życiu dziecka:

  • trudności w zachowaniu
  • trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji z rówieśnikami
  • trudności emocjonalne
  • sytuacje zmian życiowych takich jak rozwód, narodziny rodzeństwa, przeprowadzka, choroba
  • moczenie nocne
  • tiki