Terapia EEG Biofeedback

EEG – biofeedback, neurofeedback jest skuteczną, nieinwazyjną i przyjemną metodą opartą na biologicznym sprzężeniu zwrotnym. Dzięki specjalistycznej aparaturze rejestrującej zmiany w zakresie fal mózgowych (tj. już na poziomie ośrodkowego układu nerwowego), pacjent uzyskuje aktualną i precyzyjną informację na temat ich aktywności. Dzięki temu uczy się umiejętności samoobserwacji oraz samoregulacji, czyli świadomego wpływania na swój stan psychofizyczny.

Terapia odbywa się pod ścisłym nadzorem lekarza neurologa, dlatego przed jej podjęciem należy wykonać badanie EEG, będące podstawą kwalifikacji. Następnie terapeuta przeprowadza rejestrację diagnostyczną QEEG, dającą wgląd w ilościowy rozkład poszczególnych częstotliwości. Adekwatnie do informacji pochodzących z wywiadu, badania EEG oraz diagnozy QEEG zostaje opracowany specjalistyczny plan terapii.

Trening wymaga podpięcia elektrod do skóry głowy w odpowiednich obszarach, co umożliwia sterowanie grą prezentowaną na monitorze. Pacjent, przebywając w pożądanym stanie – rozluźnienie ciała, wyciszenie się, skupienie uwagi – wykonuje grę, której elementy odpowiadają ćwiczonym komponentom. Równocześnie zdobywa punkty, co na poziomie neuronalnym pobudza kluczową zdolność OUN – plastyczność.

Neurofeedback jest metodą behawioralną polegającą na utrwalaniu prawidłowego wzorca, dlatego proponowana minimalna liczba spotkań to 20 sesji, które powinny odbywać się systematycznie, np. raz w tygodniu (lub częściej). Po ich ukończeniu następuje pomiar kontrolny, wzbogacony raportem w postaci „krzywej uczenia”.

Metoda EEG Biofeedback zalecana jest osobom zdrowym, które w ramach treningu mind fitness pragną udoskonalić swoją funkcjonalność w różnych sferach życia codziennego, szkolnego, zawodowego poprzez optymalizację procesów poznawczych (percepcji, uwagi, pamięci), redukcję stresu, wzrost kreatywności, poprawę jakości snu, szybszą regenerację. Wspomaga również leczenie podstawowe i terapię wielu chorób oraz zaburzeń:

  • neurorozwojowych (ADHD, ADD, spektrum zaburzeń autystycznych, tików)
  • dysleksji, dysortografii, dyskalkulii
  • emocjonalnych
  • psychicznych (depresja, PTSD)
  • epilepsji (szczególnie lekoopornej)
  • uszkodzeń organicznych mózgu oraz chorób neurodegeneracyjnych