Grupa wsparcia dla rodziców

Grupa wsparcia dla rodziców i opiekunów dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Są to cykliczne spotkania, podczas których każdy dobrowolnie i w bezpiecznej atmosferze może podzielić się swoimi problemami i troskami, ale także pozytywnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami. W kameralnej grupie (do 10 rodzin), w intymnej atmosferze, przy asyście psychologów pracujących z osobami z diagnozą ze spektrum autyzmu, uczestnicy mogą słuchać i dzielić  się z innymi osobami w podobnej sytuacji życiowej tym wszystkim, co dla nich ważne. Celem spotkań są m.in. pomoc w radzeniu sobie z trudnymi emocjami, wymiana doświadczeń wychowawczych, rozwój kompetencji rodzicielskich.