mgr Magda Nowakowska

Magister oligofrenopedagogiki, trener umiejętności społecznych, trener masażu Shantala,
posiada doświadczenie w terapii behawioralnej, ukończyła I stopień szkolenia HANDLE oraz I stopień szkolenia Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbourne. Posiada certyfikat z wykorzystywania narzędzia ADOS-2 w diagnostyce klinicznej.

Doświadczenie zawodowe:

Była terapeutą-cieniem wspierającym dziecko z autyzmem w szkole, prowadziła zajęcia taneczne oraz kulinarne dla dorosłych osób ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, realizowała działania aktywizacji zawodowej dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami sprzężonymi, uczestniczyła w wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych dla osób z głęboką niepełnosprawnością w Stanach Zjednoczonych, prowadziła zajęcia aktywizujące dla dorosłych osób z autyzmem.