Test MOXO (dzieci)

Jest to krótki komputerowy test ciągłego wykonywania, wykorzystywany w diagnozie nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń uwagi dla osób od 6 do 60 roku życia. Stosowany w odpowiednim wariancie (dla grup wiekowych: 6 – 12 i 13 – 65), pozwala dookreślić źródła trudności w codziennym funkcjonowaniu, ułatwiając opracowanie indywidualnej ścieżki terapeutycznej. W przypadku trudności szkolnych umożliwia budowanie planu zajęć, wspierającego proces edukacyjny dla uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i specjalnymi wymaganiami. Badanie można powtórzyć celem weryfikacji efektów podjętej terapii.

Test mierzy w czasie rzeczywistym symptomatyczne dla ADHD wskaźniki: uwagę, czas reakcji, impulsywność, nadaktywność, ilustrując ich przebieg w odpowiedzi na pojawiające się bodźce wzrokowe oraz słuchowe. Diagnosta uwzględniając dane z obserwacji, opracowuje otrzymane wyniki w odniesieniu do norm, tworząc opisową interpretację profilu pacjenta, która zostaje przedłożona w formie wydruku.

Test stanowi element kompleksowej diagnozy, przeprowadzanej przez lekarza (neurologa lub psychiatrę dziecięcego). Można go stosować w połączeniu z badaniem kwestionariuszami Conners 3.